Podatność CVE-2020-35501


Publikacja: 2022-03-30

Opis:
A flaw was found in the Linux kernels implementation of audit rules, where a syscall can unexpectedly not be correctly not be logged by the audit subsystem

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1908577

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top