Podatność CVE-2020-35521


Publikacja: 2021-03-09

Opis:
A flaw was found in libtiff. Due to a memory allocation failure in tif_read.c, a crafted TIFF file can lead to an abort, resulting in denial of service.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1932034

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top