Podatność CVE-2020-36213


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
An issue was discovered in the abi_stable crate before 0.9.1 for Rust. A retain call can create an invalid UTF-8 string, violating soundness.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Abi stable project -> Abi stable 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2020-0105.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top