Podatność CVE-2020-36240


Publikacja: 2021-03-01

Opis:
The ResourceDownloadRewriteRule class in Crowd before version 4.0.4, and from version 4.1.0 before 4.1.2 allowed unauthenticated remote attackers to read arbitrary files within WEB-INF and META-INF directories via an incorrect path access check.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5685

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top