Podatność CVE-2020-3737


Publikacja: 2020-02-13

Opis:
Adobe Framemaker versions 2019.0.4 and below have an out-of-bounds write vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Framemaker 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb20-04.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top