Podatność CVE-2020-3913


Publikacja: 2020-04-01

Opis:
A permissions issue existed. This issue was addressed with improved permission validation. This issue is fixed in iOS 13.4 and iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2. A malicious application may be able to elevate privileges.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os x 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
https://support.apple.com/HT211100
https://support.apple.com/HT211102
https://support.apple.com/HT211103

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top