Podatność CVE-2020-3953


Publikacja: 2020-04-15

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in VMware vRealize Log Insight prior to 8.1.0 due to improper Input validation.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0007.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top