Podatność CVE-2020-3954


Publikacja: 2020-04-15

Opis:
Open Redirect vulnerability exists in VMware vRealize Log Insight prior to 8.1.0 due to improper Input validation.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0007.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top