Podatność CVE-2020-3971


Publikacja: 2020-06-25

Opis:
VMware ESXi (6.7 before ESXi670-201904101-SG and 6.5 before ESXi650-201907101-SG), Workstation (15.x before 15.0.2), and Fusion (11.x before 11.0.2) contain a heap overflow vulnerability in the vmxnet3 virtual network adapter. A malicious actor with local access to a virtual machine with a vmxnet3 network adapter present may be able to read privileged information contained in physical memory.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Cloud foundation 
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Workstation 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top