Podatność CVE-2020-4216


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
IBM Spectrum Protect Plus 10.1.0 through 10.1.5 contains hard-coded credentials, such as a password or cryptographic key, which it uses for its own inbound authentication, outbound communication to external components, or encryption of internal data. IBM X-Force ID: 175066.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Spectrum protect plus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/175066
https://www.ibm.com/support/pages/node/6221332
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-710/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top