Podatność CVE-2020-4246


Publikacja: 2020-05-28

Opis:
IBM Security Identity Governance and Intelligence 5.2.6 is vulnerable to an XML External Entity Injection (XXE) attack when processing XML data. A remote attacker could exploit this vulnerability to expose sensitive information or consume memory resources. IBM X-Force ID: 175481.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Security identity governance and intelligence 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/175481
https://www.ibm.com/support/pages/node/6207902

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top