Podatność CVE-2020-4436


Publikacja: 2020-06-10

Opis:
Certain IBM Aspera applications are vulnerable to buffer overflow after valid authentication, which could allow an attacker with intimate knowledge of the system to execute arbitrary code through a service. IBM X-Force ID: 180902.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Aspera application platform on demand 
IBM -> Aspera faspex on demand 
IBM -> Aspera high-speed transfer endpoint 
IBM -> Aspera high-speed transfer server 
IBM -> Aspera high-speed transfer server for cloud pak for integration 
IBM -> Aspera proxy server 
IBM -> Aspera server on demand 
IBM -> Aspera shares on demand 
IBM -> Aspera streaming 
IBM -> Aspera transfer cluster manager 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/180902
https://www.ibm.com/support/pages/node/6221324

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top