Podatność CVE-2020-4477


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
IBM Spectrum Protect Plus 10.1.0 through 10.1.5 discloses highly sensitive information in plain text in the virgo log file which could be used in further attacks against the system. IBM X-Force ID: 181779.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Spectrum protect plus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/181779
https://www.ibm.com/support/pages/node/6221388

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top