Podatność CVE-2020-4695


Publikacja: 2021-03-08

Opis:
IBM API Connect V10 is impacted by insecure communications during database replication. As the data replication happens over insecure communication channels, an attacker can view unencrypted data leading to a loss of confidentiality.

Typ:

CWE-311

(Missing Encryption of Sensitive Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Api connect 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186788
https://www.ibm.com/support/pages/node/6426707

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top