Podatność CVE-2020-4827


Publikacja: 2021-02-04

Opis:
IBM API Connect 10.0.0.0 through 10.0.1.0 and 2018.4.1.0 through 2018.4.1.13 is vulnerable to cross-site request forgery which could allow an attacker to execute malicious and unauthorized actions transmitted from a user that the website trusts. IBM X-Force ID: 189841.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Api connect 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/189841
https://www.ibm.com/support/pages/node/6410500

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top