Podatność CVE-2020-5023


Publikacja: 2021-02-10

Opis:
IBM Spectrum Protect Plus 10.1.0 through 10.1.7 could allow a remote user to inject arbitrary data iwhich could cause the serivce to crash due to excess resource consumption. IBM X-Force ID: 193659.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Spectrum protect plus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/193659
https://www.ibm.com/support/pages/node/6410888

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top