Podatność CVE-2020-5131


Publikacja: 2020-07-17

Opis:
SonicWall NetExtender Windows client vulnerable to arbitrary file write vulnerability, this allows attacker to overwrite a DLL and execute code with the same privilege in the host operating system. This vulnerability impact SonicWall NetExtender Windows client version 9.0.815 and earlier.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Netextender 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0004

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top