Podatność CVE-2020-5147


Publikacja: 2021-01-09

Opis:
SonicWall NetExtender Windows client vulnerable to unquoted service path vulnerability, this allows a local attacker to gain elevated privileges in the host operating system. This vulnerability impact SonicWall NetExtender Windows client version 10.2.300 and earlier.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SonicWall NetExtender 10.2.0.300 Unquoted Service Path
shinnai
17.08.2021

Typ:

CWE-428

(Unquoted Search Path or Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Netextender 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0023

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top