Podatność CVE-2020-5555


Publikacja: 2020-03-25

Opis:
Shihonkanri Plus GOOUT Ver1.5.8 and Ver2.2.10 allows remote attackers to read and write data of the files placed in the same directory where it is placed via unspecified vector due to the improper input validation issue.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Shihonkanri plus goout project -> Shihonkanri plus goout 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN32415420/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top