Podatność CVE-2020-5556


Publikacja: 2020-03-25

Opis:
Shihonkanri Plus GOOUT Ver1.5.8 and Ver2.2.10 allows remote attackers to execute arbitrary OS commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Shihonkanri plus goout project -> Shihonkanri plus goout 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN63834780/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top