Podatność CVE-2020-5570


Publikacja: 2020-04-28

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in Sales Force Assistant version 11.2.48 and earlier allows remote authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ni-consul -> Sales force assistant 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN47668991/index.html
http://ni-consul.jp/support/info/2020/20200424_ge.html
https://jvn.jp/en/jp/JVN47668991/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top