Podatność CVE-2020-6071


Publikacja: 2020-03-24

Opis:
An exploitable denial-of-service vulnerability exists in the resource record-parsing functionality of Videolabs libmicrodns 0.1.0. When parsing compressed labels in mDNS messages, the compression pointer is followed without checking for recursion, leading to a denial of service. An attacker can send an mDNS message to trigger this vulnerability.

Typ:

CWE-674

(Uncontrolled Recursion)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Videolabs -> Libmicrodns 

 Referencje:
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-0994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top