Podatność CVE-2020-6193


Publikacja: 2020-02-12

Opis:
SAP NetWeaver (Knowledge Management ICE Service), versions 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, allows an unauthenticated attacker to execute malicious scripts leading to Reflected Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver knowledge management 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2873012
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=537788812

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top