Podatność CVE-2020-7035


Publikacja: 2021-04-23   Modyfikacja: 2021-04-24

Opis:
An XML External Entities (XXE)vulnerability in the web-based user interface of Avaya Aura Orchestration Designer could allow an authenticated, remote attacker to gain read access to information that is stored on an affected system. The affected versions of Orchestration Designer includes all 7.x versions before 7.2.3.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Avaya -> Aura orchestration designer 

 Referencje:
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101075450

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top