Podatność CVE-2020-7210


Publikacja: 2020-01-23

Opis:
Umbraco CMS 8.2.2 allows CSRF to enable/disable or delete user accounts.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/156062/Umbraco-CMS-8.2.2-Cross-Site-Request-Forgery.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/Jan/33
https://sec-consult.com/en/blog/advisories/cross-site-request-forgery-csrf-in-umbraco-cms/
https://sec-consult.com/en/vulnerability-lab/advisories/index.html
https://seclists.org/bugtraq/2020/Jan/35

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top