Podatność CVE-2020-7260


Publikacja: 2020-03-26

Opis:
DLL Side Loading vulnerability in the installer for McAfee Application and Change Control (MACC) prior to 8.3 allows local users to execute arbitrary code via execution from a compromised folder.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Application and change control 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10313

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top