Podatność CVE-2020-7280


Publikacja: 2020-06-10

Opis:
Privilege Escalation vulnerability during daily DAT updates when using McAfee Virus Scan Enterprise (VSE) prior to 8.8 Patch 15 allows local users to cause the deletion and creation of files they would not normally have permission to through altering the target of symbolic links. This is timing dependent.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Virusscan enterprise 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10302
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-702/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top