Podatność CVE-2020-7656


Publikacja: 2020-05-19   Modyfikacja: 2020-05-20

Opis:
jquery prior to 1.9.0 allows Cross-site Scripting attacks via the load method. The load method fails to recognize and remove "<script>" HTML tags that contain a whitespace character, i.e: "</script >", which results in the enclosed script logic to be executed.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jquery -> Jquery 

 Referencje:
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-JQUERY-569619

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top