Podatność CVE-2020-7710


Publikacja: 2020-08-21

Opis:
This affects all versions of package safe-eval. It is possible for an attacker to run an arbitrary command on the host machine.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Safe-eval project -> Safe-eval 

 Referencje:
https://github.com/hacksparrow/safe-eval/issues/19
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-SAFEEVAL-608076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top