Podatność CVE-2020-7720


Publikacja: 2020-09-01

Opis:
The package node-forge before 0.10.0 is vulnerable to Prototype Pollution via the util.setPath function. Note: Version 0.10.0 is a breaking change removing the vulnerable functions.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Digitalbazzar -> Node-forge 
Digitalbazzar -> Forge 

 Referencje:
https://github.com/digitalbazaar/forge/blob/master/CHANGELOG.md
https://snyk.io/vuln/SNYK-JAVA-ORGWEBJARSNPM-609293
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NODEFORGE-598677

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top