Podatność CVE-2020-7799


Publikacja: 2020-01-28

Opis:
An issue was discovered in FusionAuth before 1.11.0. An authenticated user, allowed to edit e-mail templates (Home -> Settings -> Email Templates) or themes (Home -> Settings -> Themes), can execute commands on the underlying operating system by abusing freemarker.template.utility.Execute in the Apache FreeMarker engine that processes custom templates.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
FusionAuth 1.10 Remote Command Execution
Gianluca Baldi
28.01.2020

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fusionauth -> Fusionauth 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/156102/FusionAuth-1.10-Remote-Command-Execution.html
https://fusionauth.io/docs/v1/tech/release-notes
https://lab.mediaservice.net/advisory/2020-03-fusionauth.txt
https://seclists.org/bugtraq/2020/Jan/39

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top