Podatność CVE-2020-7980


Publikacja: 2020-01-25

Opis:
Intellian Aptus Web 1.24 allows remote attackers to execute arbitrary OS commands via the Q field within JSON data to the cgi-bin/libagent.cgi URI. NOTE: a valid sid cookie for a login to the intellian default account might be needed.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Satellian 1.12 Remote Code Execution
Xh4H
30.01.2020

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelliantech -> Aptus web 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/156143/Satellian-1.12-Remote-Code-Execution.html
https://github.com/Xh4H/Satellian-CVE-2020-7980
https://sku11army.blogspot.com/2020/01/intellian-aptus-web-rce-intellian.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top