Podatność CVE-2020-8000


Publikacja: 2020-01-27

Opis:
Intellian Aptus Web 1.24 has a hardcoded password of 12345678 for the intellian account.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelliantech -> Aptus web 

 Referencje:
https://sku11army.blogspot.com/2020/01/intellian-multiple-vulnerabilities-in.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top