Podatność CVE-2020-8149


Publikacja: 2020-05-15

Opis:
Lack of output sanitization allowed an attack to execute arbitrary shell commands via the logkitty npm package before version 0.7.1.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Logkitty project -> Logkitty 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/825729

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top