Podatność CVE-2020-8156


Publikacja: 2020-05-12

Opis:
A missing verification of the TLS host in Nextcloud Mail 1.1.3 allowed a man in the middle attack.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Nextcloud mail 

 Referencje:
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-020

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top