Podatność CVE-2020-8281


Publikacja: 2021-01-06   Modyfikacja: 2021-01-07

Opis:
A missing file type check in Nextcloud Contacts 3.3.0 allows a malicious user to upload malicious SVG files to perform cross-site scripting (XSS) attacks.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nextcloud -> Contacts 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/894876
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-045

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top