Podatność CVE-2020-8300


Publikacja: 2021-06-16

Opis:
Citrix ADC and Citrix/NetScaler Gateway before 13.0-82.41, 12.1-62.23, 11.1-65.20 and Citrix ADC 12.1-FIPS before 12.1-55.238 suffer from improper access control allowing SAML authentication hijack through a phishing attack to steal a valid user session. Note that Citrix ADC or Citrix Gateway must be configured as a SAML SP or a SAML IdP for this to be possible.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Gateway 
Citrix -> Netscaler gateway 

 Referencje:
https://support.citrix.com/article/CTX297155

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top