Podatność CVE-2020-8432


Publikacja: 2020-01-29

Opis:
In Das U-Boot through 2020.01, a double free has been found in the cmd/gpt.c do_rename_gpt_parts() function. Double freeing may result in a write-what-where condition, allowing an attacker to execute arbitrary code. NOTE: this vulnerablity was introduced when attempting to fix a memory leak identified by static analysis.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
DENX -> U-boot 

 Referencje:
https://www.mail-archive.com/u-boot@lists.denx.de/msg354060.html
https://www.mail-archive.com/u-boot@lists.denx.de/msg354114.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top