Podatność CVE-2020-8450


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
An issue was discovered in Squid before 4.10. Due to incorrect buffer management, a remote client can cause a buffer overflow in a Squid instance acting as a reverse proxy.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Squid-cache -> Squid 

 Referencje:
http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_1.txt
http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.5/changesets/SQUID-2020_1.patch
http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.5/changesets/squid-3.5-8e657e835965c3a011375feaa0359921c5b3e2dd.patch
http://www.squid-cache.org/Versions/v4/changesets/SQUID-2020_1.patch
http://www.squid-cache.org/Versions/v4/changesets/squid-4-b3a0719affab099c684f1cd62b79ab02816fa962.patch
http://www.squid-cache.org/Versions/v4/changesets/squid-4-d8e4715992d0e530871519549add5519cbac0598.patch

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top