Podatność CVE-2020-8504


Publikacja: 2020-01-31   Modyfikacja: 2020-02-01

Opis:
School Management Software PHP/mySQL through 2019-03-14 allows office_admin/?action=addadmin CSRF to add an administrative user.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
AROX -> School management software php\/mysql 

 Referencje:
https://github.com/J3rryBl4nks/SchoolERPCSRF

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top