Podatność CVE-2020-8572


Publikacja: 2020-05-21

Opis:
Element OS prior to version 12.0 and Element HealthTools prior to version 2020.04.01.04 are susceptible to a vulnerability which when successfully exploited could lead to disclosure of sensitive information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> Element healthtools 
Netapp -> Element os 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200520-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top