Podatność CVE-2020-8582


Publikacja: 2020-11-13

Opis:
Element Software versions prior to 12.2 and HCI versions prior to 1.8P1 are susceptible to a vulnerability which could allow an authenticated user to view sensitive information.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> HCI 
Netapp -> Element 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/NTAP-20201113-0007/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top