Podatność CVE-2020-8597


Publikacja: 2020-02-03   Modyfikacja: 2020-02-04

Opis:
eap.c in pppd in ppp 2.4.2 through 2.4.8 has an rhostname buffer overflow in the eap_request and eap_response functions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
pppd 2.4.8 Buffer Overflow
nu11secur1ty
20.03.2020

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Point-to-point protocol project -> Point-to-point protocol 

 Referencje:
https://github.com/paulusmack/ppp/commit/8d7970b8f3db727fe798b65f3377fe6787575426
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/02/msg00005.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top