Podatność CVE-2020-8752


Publikacja: 2020-11-12

Opis:
Out-of-bounds write in IPv6 subsystem for Intel(R) AMT, Intel(R) ISM versions before 11.8.80, 11.12.80, 11.22.80, 12.0.70, 14.0.45 may allow an unauthenticated user to potentially enable escalation of privileges via network access.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Cloud backup 
Intel -> Active management technology 
Intel -> Standard manageability 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201113-0003/
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00391

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top