Podatność CVE-2020-8754


Publikacja: 2020-11-12

Opis:
Out-of-bounds read in subsystem for Intel(R) AMT, Intel(R) ISM versions before 11.8.80, 11.12.80, 11.22.80, 12.0.70 and 14.0.45 may allow an unauthenticated user to potentially enable information disclosure via network access.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> Cloud backup 
Intel -> Active management technology 
Intel -> Standard manageability 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201113-0003/
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00391

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top