Podatność CVE-2020-8760


Publikacja: 2020-11-12

Opis:
Integer overflow in subsystem for Intel(R) AMT versions before 11.8.80, 11.12.80, 11.22.80, 12.0.70, 14.0.45 may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Cloud backup 
Intel -> Active management technology 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201113-0003/
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00391

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top