Podatność CVE-2020-9018


Publikacja: 2020-02-25

Opis:
LiteCart through 2.2.1 allows admin/?app=users&doc=edit_user CSRF to add a user.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Litecart -> Litecart 

 Referencje:
https://cert.ikiu.ac.ir/public-files/pages/attachments/11/5a8ed1c216e1a910e413535207563845.pdf
https://uploadboy.com/7njf43f167is/384/mp4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top