Podatność CVE-2020-9112


Publikacja: 2020-10-19   Modyfikacja: 2020-10-20

Opis:
Taurus-AN00B versions earlier than 10.1.0.156(C00E155R7P2) have a privilege elevation vulnerability. Due to lack of privilege restrictions on some of the business functions of the device. An attacker could exploit this vulnerability to access the protecting information, resulting in the elevation of the privilege.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20201014-01-privilege-en

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top