Podatność CVE-2020-9355


Publikacja: 2020-02-23

Opis:
danfruehauf NetworkManager-ssh before 1.2.11 allows privilege escalation because extra options are mishandled.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Networkmanager-ssh project -> Networkmanager-ssh 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1803499
https://github.com/danfruehauf/NetworkManager-ssh/pull/98
https://github.com/danfruehauf/NetworkManager-ssh/releases/tag/1.2.11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top