Podatność CVE-2020-9471


Publikacja: 2020-03-16

Opis:
Umbraco Cloud 8.5.3 allows an authenticated file upload (and consequently Remote Code Execution) via the Install Packages functionality.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbraco cms 

 Referencje:
https://gitlab.com/eLeN3Re/cve-2020-9471

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top